Firma byla založena roku 1992 jako volné sdružení soukromých zemědělců LESOLG Rozsochatec. V roce 2005 se firma přejmenovala na Statek Lesolg s.r.o.

Firma hospodaří na 315 ha půdy a obhospodařuje 609 ha lesa. Mezi hlavní komodity v zemědělství patří brambory, obilí, mrkev, řepka. Dále máme farmový chov daňků a chov koní. Majitelé koní mají možnost si u nás ustájit koně.

Každoročně pořádáme Dětský den s myslivostí, Hubertovu jízdu, účastníme se mnoha akcí a závodů s koňmi.